جستجو

امور نظارت

مسئول امور نظارت

نام: رحیم
نام خانوادگی: هلیلی
تاریخ استخدام در مجموعه شهرداری  : ۵ آذر ۱۳۸۵
سوابق تحصیلی:

  • دانشجوی کارشناسی فناوری اطلاعات

سوابق اجرایی:

  • مسئول تست ظاهری مرکز معاینه فنی شماره ۲ اهواز
  • مسئول گشت بازرسی سازمان تاکسیرانی