جستجو

معاونت اجرایی

معرفی معاون اجرایی

نام: سید مجید

نام خانوادگی: آلبوشوکه
تاریخ استخدام در مجموعه شهرداری اهواز  ۲۷ شهریور ۱۳۸۵
سوابق تحصیلی:

  • فوق لیسانس عمران

سوابق اجرایی:

  • کارشناس دفتر مطالعات و برنامه ریزی معاونت حمل و نقل و ترافیک
  • معاون حمل و نقل  ترافیک منطقه ۱
  • معاون حمل و نقل ترافیک منطقه ۲