جستجو

امور مالی

مسئول امور مالی

نام:رضوان

نام خانوادگی: اکبری نژاد
تاریخ استخدام در مجموعه شهرداری : ۲۷ شهریور ۱۳۸۵

سوابق تحصیلی:

  • لیسانس حسابداری

سوابق اجرایی:

  • مسئول حقوق و دستمزد سازمان پایانه ها
  • مسئول کارگزینی سازمان پایانه ها
  • کارشناس ارزش افزوده  اداره کل ارزش افزوده
  • کارشناش درآمد شهرداری
  • حسابرس اداره کل حسابرسی